:
The Phantom Cat Movie Poster

The Phantom Cat (1956)

Horror film directed by Masamitsu Igayama.

Directing:
  • Masamitsu Igayama

Writing:
  • Kinzo Tsuchiya

Stars:
Release Date: 1956-01-01
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 73
Ryûnosuke Tsukigata
Ryûnosuke Tsu...
Mito Komon
Satomi Oka
Satomi Oka
Princess Aya
Shinobu Chihara
Shinobu Chiha...
Ocho
Kunio Kaga
Kunio Kaga
Kaku-san
Sôji Kiyokawa
Sôji Kiyokawa
Kurodagochi Mamoru
Tetsunosuke Tsukigata
Tetsunosuke T...
Suke-san
Write one

Sorry, no results found.